1-Chloro-2,3-epoxybutane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Chloro-2,3-epoxybutane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7530-05-4
EG-nummer
827-080-7

Engelse naam
1-Chloro-2,3-epoxybutane
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1-Chloro-2,3-epoxybutane
(7530-05-4)
Specifieke naam ECHA
1-Chloro-2,3-epoxybutane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid