17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
31981-44-9
EG-nummer
250-882-8

Engelse naam
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
(31981-44-9)
Specifieke naam ECHA
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid