17a-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-ene-20-yn-3-one-(3E)-oxime Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17a-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-ene-20-yn-3-one-(3E)-oxime

 

Stofgegevens

CAS-nummer
53016-31-2
EG-nummer
642-893-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
17a-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-ene-20-yn-3-one-(3E)-oxime
Molecuulformule
C21-H29-N-O2
SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N\O)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
17a-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-ene-20-yn-3-one-(3E)-oxime
(53016-31-2)
Specifieke naam ECHA
17a-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-ene-20-yn-3-one-(3E)-oxime
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid