15-dehydroestradiol 3,17-diacetate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

15-dehydroestradiol 3,17-diacetate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
16127-98-3
EG-nummer
844-240-1

Engelse naam
15-dehydroestradiol 3,17-diacetate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
15-dehydroestradiol 3,17-diacetate
(16127-98-3)
Specifieke naam ECHA
15-dehydroestradiol 3,17-diacetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid