11β-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84371-65-3
EG-nummer
617-559-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
11β-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one
Molecuulformule
C29-H35-N-O2
SMILES
CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one
(84371-65-3)
Specifieke naam ECHA
11β-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid