dodine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dodine

Stofgegevens

 
Stofnaam
dodine
Engelse naam
dodine
CAS-nummer
2439-10-3
EG-nummer
219-459-5
Aquo-code
dodne
SIKB-id
2455
Molecuulformule
C13H29N3.C2H4O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dodine
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dodine
(2439-10-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,67
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,44 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 1,0E+5 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

4:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten