11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
302-25-0
EG-nummer
206-120-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
Molecuulformule
C21-H29-O8-P
SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COP(O)(O)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
(302-25-0)
Specifieke naam ECHA
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid