11-cis Etretinate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

11-cis Etretinate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
54774-37-7
EG-nummer
831-608-1

Engelse naam
11-cis Etretinate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
11-cis Etretinate
(54774-37-7)
Specifieke naam ECHA
11-cis Etretinate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid