1,4-Androstadien-11β-ol-3,17-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-Androstadien-11β-ol-3,17-dione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
898-84-0
EG-nummer
635-887-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,4-Androstadien-11β-ol-3,17-dione
Molecuulformule
C19-H24-O3
SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,4-Androstadien-11β-ol-3,17-dione
(898-84-0)
Specifieke naam ECHA
1,4-Androstadien-11β-ol-3,17-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid