1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
63466-71-7
EG-nummer
625-314-0

Engelse naam
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene
(63466-71-7)
Specifieke naam ECHA
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid