[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
488809-34-3
EG-nummer
811-104-8

Engelse naam
[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3]
(488809-34-3)
Specifieke naam ECHA
[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid