[D-Phe2,6, Pro3]-Lh-rh Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[D-Phe2,6, Pro3]-Lh-rh

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64789-67-9
EG-nummer
636-354-3

Engelse naam
[D-Phe2,6, Pro3]-Lh-rh
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[D-Phe2,6, Pro3]-Lh-rh
(64789-67-9)
Specifieke naam ECHA
[D-Phe2,6, Pro3]-Lh-rh
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid