[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
79561-22-1
EG-nummer
635-974-1

Engelse naam
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate
(79561-22-1)
Specifieke naam ECHA
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid