[(methylthio)methyl]oxirane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[(methylthio)methyl]oxirane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
45378-62-9
EG-nummer
256-238-2

Engelse naam
[(methylthio)methyl]oxirane
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[(methylthio)methyl]oxirane
(45378-62-9)
Specifieke naam ECHA
[(methylthio)methyl]oxirane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid