(S)-RUCY(regR)-XylBINAP Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-RUCY(regR)-XylBINAP

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1312713-89-5
EG-nummer
811-492-9

Engelse naam
(S)-RUCY(regR)-XylBINAP
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(S)-RUCY(regR)-XylBINAP
(1312713-89-5)
Specifieke naam ECHA
(S)-RUCY(regR)-XylBINAP
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid