(S)-N-2-naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-N-2-naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
22155-91-5
EG-nummer
244-809-9

Engelse naam
(S)-N-2-naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(S)-N-2-naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
(22155-91-5)
Specifieke naam ECHA
(S)-N-2-naphthyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid