2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-Butoxyethoxy)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Stofafkorting
DEGBE
Engelse naam
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer
112-34-5
EG-nummer
203-961-6
Aquo-code
22C4oxC2oxC2
SIKB-id
1787
Synoniem
2-(2-butoxyethoxy)ethano
Molecuulformule
C8-H18-O3
SMILES
C(COCCO)OCCCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(112-34-5)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(112-34-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(112-34-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,56
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1,0 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 120 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 1,0E-02 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 12 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 1,0E-03 mg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 6 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 50 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 100 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten