(S)-1-Chlor-3[(4-chlor-E-benzyliden)-amino]-propan-2-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-1-Chlor-3[(4-chlor-E-benzyliden)-amino]-propan-2-ol

 

Stofgegevens

EG-nummer
937-489-3

Engelse naam
(S)-1-Chlor-3[(4-chlor-E-benzyliden)-amino]-propan-2-ol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(S)-1-Chlor-3[(4-chlor-E-benzyliden)-amino]-propan-2-ol
Specifieke naam ECHA
(S)-1-Chlor-3[(4-chlor-E-benzyliden)-amino]-propan-2-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid