(S)-[(RuCl (T-BINAP))2(µ-Cl)3[NH2Me2] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-[(RuCl (T-BINAP))2(µ-Cl)3[NH2Me2]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
309735-86-2
EG-nummer
636-545-1

Engelse naam
(S)-[(RuCl (T-BINAP))2(µ-Cl)3[NH2Me2]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(S)-[(RuCl (T-BINAP))2(µ-Cl)3[NH2Me2]
(309735-86-2)
Specifieke naam ECHA
(S)-[(RuCl (T-BINAP))2(µ-Cl)3[NH2Me2]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid