(R,R,R)-Triglycidyl Isocyanurate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R,R,R)-Triglycidyl Isocyanurate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
240408-78-0
EG-nummer
678-563-2

Engelse naam
(R,R,R)-Triglycidyl Isocyanurate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(R,R,R)-Triglycidyl Isocyanurate
(240408-78-0)
Specifieke naam ECHA
(R,R,R)-Triglycidyl Isocyanurate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid