(R)-5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-o-cresol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-o-cresol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
30199-26-9
EG-nummer
250-090-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(R)-5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-o-cresol
Molecuulformule
C15-H22-O
SMILES
C[C@H](CCC=C(C)C)C1=CC(O)=C(C)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 11:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(R)-5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-o-cresol
(30199-26-9)
Specifieke naam ECHA
(R)-5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-o-cresol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid