(R)-3-chloropropane-1,2-diol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-3-chloropropane-1,2-diol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
57090-45-6
EG-nummer
435-560-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(R)-3-chloropropane-1,2-diol
Molecuulformule
C3-H7-Cl-O2
SMILES
OC[C@@H](O)CCl
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(R)-3-chloropropane-1,2-diol
(57090-45-6)
Specifieke naam ECHA
(R)-3-chloropropane-1,2-diol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid