(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile

 

Stofgegevens

CAS-nummer
99-18-3
EG-nummer
202-738-0

Engelse naam
(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile
(99-18-3)
Specifieke naam ECHA
(R)-(β-D-glucopyranosyloxy)phenylacetonitrile
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid