(Des-Gly10,D-Ala6,Pro-NHEt9)-LHRH (sea bream) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Des-Gly10,D-Ala6,Pro-NHEt9)-LHRH (sea bream)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
319429-24-8
EG-nummer
813-263-9

Engelse naam
(Des-Gly10,D-Ala6,Pro-NHEt9)-LHRH (sea bream)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(Des-Gly10,D-Ala6,Pro-NHEt9)-LHRH (sea bream)
(319429-24-8)
Specifieke naam ECHA
(Des-Gly10,D-Ala6,Pro-NHEt9)-LHRH (sea bream)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid