(±)-Epinephrine methyl ether hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(±)-Epinephrine methyl ether hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
103213-56-5
EG-nummer
682-881-7

Engelse naam
(±)-Epinephrine methyl ether hydrochloride
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(±)-Epinephrine methyl ether hydrochloride
(103213-56-5)
Specifieke naam ECHA
(±)-Epinephrine methyl ether hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid