(8S,10R)-19-cyclohexyl-15-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-5-methoxy-12-azapentacyclo[10.7.0.0²,⁷.0⁸,¹⁰.0¹³,¹⁸]nonadeca-1(19),2,4,6,13,15,17-heptaene-10-carboxylic acid Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(8S,10R)-19-cyclohexyl-15-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-5-methoxy-12-azapentacyclo[10.7.0.0²,⁷.0⁸,¹⁰.0¹³,¹⁸]nonadeca-1(19),2,4,6,13,15,17-heptaene-10-carboxylic acid

 

Stofgegevens

EG-nummer
941-054-3

Engelse naam
(8S,10R)-19-cyclohexyl-15-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-5-methoxy-12-azapentacyclo[10.7.0.0²,⁷.0⁸,¹⁰.0¹³,¹⁸]nonadeca-1(19),2,4,6,13,15,17-heptaene-10-carboxylic acid
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(8S,10R)-19-cyclohexyl-15-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-5-methoxy-12-azapentacyclo[10.7.0.0²,⁷.0⁸,¹⁰.0¹³,¹⁸]nonadeca-1(19),2,4,6,13,15,17-heptaene-10-carboxylic acid
Specifieke naam ECHA
(8S,10R)-19-cyclohexyl-15-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-5-methoxy-12-azapentacyclo[10.7.0.0²,⁷.0⁸,¹⁰.0¹³,¹⁸]nonadeca-1(19),2,4,6,13,15,17-heptaene-10-carboxylic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid