(7BETA, 17ALPHA)-17-HYDROXY-7-METHYL-19-NORPREGN-5(10)-EN-20-YN-3-ONE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(7BETA, 17ALPHA)-17-HYDROXY-7-METHYL-19-NORPREGN-5(10)-EN-20-YN-3-ONE

 

Stofgegevens

CAS-nummer
32297-45-3
EG-nummer
856-134-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(7BETA, 17ALPHA)-17-HYDROXY-7-METHYL-19-NORPREGN-5(10)-EN-20-YN-3-ONE
Molecuulformule
C21-H28-O2
SMILES
C[C@H]1CC2=C(CCC(=O)C2)[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@@]3(O)C#C)[C@H]12
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(7BETA, 17ALPHA)-17-HYDROXY-7-METHYL-19-NORPREGN-5(10)-EN-20-YN-3-ONE
(32297-45-3)
Specifieke naam ECHA
(7BETA, 17ALPHA)-17-HYDROXY-7-METHYL-19-NORPREGN-5(10)-EN-20-YN-3-ONE
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid