1-methylbutylacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-methylbutylacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
620-11-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-methylbutyl acetate
Molecuulformule
C7-H14-O2
SMILES
CCC(CC)OC(C)=O

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-methylbutylacetaat
(620-11-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
530 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
98,1 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid