(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid, methyl ester Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid, methyl ester

 

Stofgegevens

CAS-nummer
33854-16-9
EG-nummer
859-392-4

Engelse naam
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid, methyl ester
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid, methyl ester
(33854-16-9)
Specifieke naam ECHA
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-trihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid, methyl ester
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid