(3S,7R)-11-(113C)methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(3S,7R)-11-(113C)methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1217470-98-8
EG-nummer
689-589-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(3S,7R)-11-(113C)methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
Molecuulformule
[13-C]17-H14-O6
SMILES
[13CH3]O[13C]1=[13C]2[13C]3=[13C]([13C](=O)[13CH2][13CH2]3)[13C](=O)O[13C]2=[13C]2[13C@@H]3[13CH2][13CH2]O[13C@@H]3O[13C]2=[13CH]1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(3S,7R)-11-(113C)methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
(1217470-98-8)
Specifieke naam ECHA
(3S,7R)-11-(113C)methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid