(3-methyloxiran-2-yl)methanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(3-methyloxiran-2-yl)methanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
872-38-8
EG-nummer
822-626-0

Engelse naam
(3-methyloxiran-2-yl)methanol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(3-methyloxiran-2-yl)methanol
(872-38-8)
Specifieke naam ECHA
(3-methyloxiran-2-yl)methanol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid