(2S-trans)-4-hydroxy-N-2-naphthylpyrrolidine-2-carboxamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2S-trans)-4-hydroxy-N-2-naphthylpyrrolidine-2-carboxamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3326-64-5
EG-nummer
222-045-7

Engelse naam
(2S-trans)-4-hydroxy-N-2-naphthylpyrrolidine-2-carboxamide
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(2S-trans)-4-hydroxy-N-2-naphthylpyrrolidine-2-carboxamide
(3326-64-5)
Specifieke naam ECHA
(2S-trans)-4-hydroxy-N-2-naphthylpyrrolidine-2-carboxamide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid