1,1,1,2-tetrachloorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1,2-tetrachloorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
630-20-6
EG-nummer
211-135-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,1,1,2-tetrachloroethane
Aquo-code
1112T4ClC2a
SIKB-id
3
Molecuulformule
C2-H2-Cl4
SMILES
ClCC(Cl)(Cl)Cl
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
1,1,1,2-tetrachloorethaan
(630-20-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
1,1,1,2-tetrachloorethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid