1,1,1,2-tetrachloorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1,2-Tetrachloorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,1,2-tetrachloorethaan
Engelse naam
1,1,1,2-tetrachloroethane
CAS-nummer
630-20-6
EG-nummer
211-135-1
Aquo-code
1112T4ClC2a
SIKB-id
3
Molecuulformule
C2-H2-Cl4
SMILES
C(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,1,1,2-tetrachloorethaan
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,1,1,2-tetrachloorethaan
(630-20-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 1,1,1,2-tetrachloorethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten