1,1,1,2-tetrachloorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1,2-Tetrachloorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,1,2-tetrachloorethaan
Engelse naam
1,1,1,2-tetrachloroethane
CAS-nummer
630-20-6
EG-nummer
211-135-1
Aquo-code
1112T4ClC2a
SIKB-id
3
Molecuulformule
C2-H2-Cl4
SMILES
C(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,1,1,2-tetrachloorethaan
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,1,1,2-tetrachloorethaan
(630-20-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 1,1,1,2-tetrachloorethaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten