(1S,3S)-3-Glycoloyl-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 2,6-dideoxy-2-iodo-α-L-mannopyranoside Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1S,3S)-3-Glycoloyl-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 2,6-dideoxy-2-iodo-α-L-mannopyranoside

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92689-49-1
EG-nummer
807-585-9

Engelse naam
(1S,3S)-3-Glycoloyl-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 2,6-dideoxy-2-iodo-α-L-mannopyranoside
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(1S,3S)-3-Glycoloyl-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 2,6-dideoxy-2-iodo-α-L-mannopyranoside
(92689-49-1)
Specifieke naam ECHA
(1S,3S)-3-Glycoloyl-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 2,6-dideoxy-2-iodo-α-L-mannopyranoside
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid