(1R,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.0^{2,7}.0^{10,15}]heptadeca-2,4-dien-6-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1R,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.0^{2,7}.0^{10,15}]heptadeca-2,4-dien-6-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
486-89-5
EG-nummer
689-182-6

Engelse naam
(1R,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.0^{2,7}.0^{10,15}]heptadeca-2,4-dien-6-one
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(1R,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.0^{2,7}.0^{10,15}]heptadeca-2,4-dien-6-one
(486-89-5)
Specifieke naam ECHA
(1R,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.0^{2,7}.0^{10,15}]heptadeca-2,4-dien-6-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid