(17)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl sulfamate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(17)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl sulfamate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
172377-52-5
EG-nummer
658-092-9

Engelse naam
(17)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl sulfamate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(17)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl sulfamate
(172377-52-5)
Specifieke naam ECHA
(17)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl sulfamate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid