(17 beta)-17-(acetyloxy)-estra-4,6-dien-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(17 beta)-17-(acetyloxy)-estra-4,6-dien-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2590-41-2
EG-nummer
643-000-1

Engelse naam
(17 beta)-17-(acetyloxy)-estra-4,6-dien-3-one
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(17 beta)-17-(acetyloxy)-estra-4,6-dien-3-one
(2590-41-2)
Specifieke naam ECHA
(17 beta)-17-(acetyloxy)-estra-4,6-dien-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid