(11'S)-13'-ethyl-1',6',7',8',9',10',11',12',13',14',15',16'-dodecahydro-2'H-dispiro[[1,3]dioxolane-2,17'-cyclopenta[a]phenanthrene-3',2''-[1,3]dithiolan]-11'-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(11'S)-13'-ethyl-1',6',7',8',9',10',11',12',13',14',15',16'-dodecahydro-2'H-dispiro[[1,3]dioxolane-2,17'-cyclopenta[a]phenanthrene-3',2''-[1,3]dithiolan]-11'-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1161444-07-0
EG-nummer
827-163-8

Engelse naam
(11'S)-13'-ethyl-1',6',7',8',9',10',11',12',13',14',15',16'-dodecahydro-2'H-dispiro[[1,3]dioxolane-2,17'-cyclopenta[a]phenanthrene-3',2''-[1,3]dithiolan]-11'-ol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(11'S)-13'-ethyl-1',6',7',8',9',10',11',12',13',14',15',16'-dodecahydro-2'H-dispiro[[1,3]dioxolane-2,17'-cyclopenta[a]phenanthrene-3',2''-[1,3]dithiolan]-11'-ol
(1161444-07-0)
Specifieke naam ECHA
(11'S)-13'-ethyl-1',6',7',8',9',10',11',12',13',14',15',16'-dodecahydro-2'H-dispiro[[1,3]dioxolane-2,17'-cyclopenta[a]phenanthrene-3',2''-[1,3]dithiolan]-11'-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid