(1-~13~C)Prop-2-enamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1-~13~C)Prop-2-enamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
287399-24-0
EG-nummer
690-617-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(1-~13~C)Prop-2-enamide
Molecuulformule
C2[13-C]-H5-N-O
SMILES
N[13C](=O)C=C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(1-~13~C)Prop-2-enamide
(287399-24-0)
Specifieke naam ECHA
[No public or meaningful name is available]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid