difenoxuron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difenoxuron

Stofgegevens

 
Stofnaam
difenoxuron
Engelse naam
difenoxuron
CAS-nummer
14214-32-5
EG-nummer
238-068-0
Aquo-code
Dfnxrn
SIKB-id
3628
Molecuulformule
C16-H18-N2-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van difenoxuron
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm difenoxuron
(14214-32-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 7,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten