1-isopropyl-3-methyl-benzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Isopropyl-3-Methyl-Benzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-isopropyl-3-methyl-benzeen
Engelse naam
m-cymene
CAS-nummer
535-77-3
EG-nummer
208-617-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
1iC3y3C1yBen
SIKB-id
2867
Synoniem
1-methyl-3-(1-methylethyl)-benzeen
m-cymeen
Molecuulformule
C10-H14
SMILES
CC(C)C1=CC(C)=CC=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-isopropyl-3-methyl-benzeen
(535-77-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,15 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten