1-isopropyl-3-methyl-benzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Isopropyl-3-Methyl-Benzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-isopropyl-3-methyl-benzeen
Engelse naam
m-cymene
CAS-nummer
535-77-3
EG-nummer
208-617-9
Aquo-code
1iC3y3C1yBen
SIKB-id
2867
Synoniem
1-methyl-3-(1-methylethyl)-benzeen
m-cymeen
Molecuulformule
C10-H14
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1-isopropyl-3-methyl-benzeen
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-isopropyl-3-methyl-benzeen
(535-77-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,15 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten