difenoconazool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difenoconazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
difenoconazool
Engelse naam
difenoconazole
CAS-nummer
119446-68-3
Aquo-code
Dfncnzl
SIKB-id
3627
Molecuulformule
C19H17Cl2N3O3
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
fungiciden
Chemische stofgroep
triazolen
diazolen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm difenoconazool
(119446-68-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,65
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 7,8 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

2:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

3:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 7:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten