(+)-7-Ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin, monohydrochloride, trihydrate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(+)-7-Ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin, monohydrochloride, trihydrate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
136572-09-3
EG-nummer
603-967-2

Engelse naam
(+)-7-Ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin, monohydrochloride, trihydrate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(+)-7-Ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin, monohydrochloride, trihydrate
(136572-09-3)
Specifieke naam ECHA
(+)-7-Ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin, monohydrochloride, trihydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid