2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
4066-02-8
EG-nummer
223-773-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
Molecuulformule
C27-H36-O2
SMILES
CC1=CC(CC2=CC(C)=CC(C3CCCCC3)=C2O)=C(O)C(=C1)C1CCCCC1
Functionele stofgroep
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
(4066-02-8)
Specifieke naam ECHA
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid