2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
126-58-9
EG-nummer
204-794-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
Molecuulformule
C10-H22-O7
SMILES
OCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO
Functionele stofgroep
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
(126-58-9)
Specifieke naam ECHA
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid