diethylstilboestrol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diethylstilboestrol

Stofgegevens

 
Stofnaam
diethylstilboestrol
Stofafkorting
DES
Engelse naam
diethylstilbestrol
CAS-nummer
56-53-1
EG-nummer
200-278-5
Aquo-code
DC2ysbsl
SIKB-id
5235
Synoniem
DES
Molecuulformule
C18-H20-O2
SMILES
C(CC)(c1ccc(O)cc1)=C(CC)c2ccc(O)cc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van diethylstilboestrol
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
hormonen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm diethylstilboestrol (DES)
(56-53-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 4,86E+01 µg/l
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,39E-09 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
diethylstilboestrol (DES)
(56-53-1)
Specifieke naam op SZW-lijst diethylstilboestrol
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten