1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101-34-8
EG-nummer
202-935-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
Molecuulformule
C63-H110-O12
SMILES
CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@@H](CCCCCC)OC(C)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@@H](CCCCCC)OC(C)=O)OC(C)=O
Functionele stofgroep
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
(101-34-8)
Specifieke naam ECHA
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid