(~13~C_3_)Prop-2-enamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(~13~C_3_)Prop-2-enamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
287399-26-2
EG-nummer
693-522-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(~13~C_3_)Prop-2-enamide
Molecuulformule
[13-C]3-H5-N-O
SMILES
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(~13~C_3_)Prop-2-enamide
(287399-26-2)
Specifieke naam ECHA
[No public or meaningful name is available]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid