(-)-BETA-D-FRUCTOPYRANOS-[(3AS,5AR,8AR,8BS)-2,2,7,7-TETRAMETHYLTETRAHYDRO-3AH-BIS[1,3]DIOXOLO[4,5-B:4',5'-D]PYRAN-3A-YL]METHYL SULFAMATE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(-)-BETA-D-FRUCTOPYRANOS-[(3AS,5AR,8AR,8BS)-2,2,7,7-TETRAMETHYLTETRAHYDRO-3AH-BIS[1,3]DIOXOLO[4,5-B:4',5'-D]PYRAN-3A-YL]METHYL SULFAMATE

 

Stofgegevens

CAS-nummer
97240-79-4
EG-nummer
619-263-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(-)-BETA-D-FRUCTOPYRANOS-[(3AS,5AR,8AR,8BS)-2,2,7,7-TETRAMETHYLTETRAHYDRO-3AH-BIS[1,3]DIOXOLO[4,5-B:4',5'-D]PYRAN-3A-YL]METHYL SULFAMATE
Molecuulformule
C12-H21-N-O8-S
SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(-)-BETA-D-FRUCTOPYRANOS-[(3AS,5AR,8AR,8BS)-2,2,7,7-TETRAMETHYLTETRAHYDRO-3AH-BIS[1,3]DIOXOLO[4,5-B:4',5'-D]PYRAN-3A-YL]METHYL SULFAMATE
(97240-79-4)
Specifieke naam ECHA
(-)-BETA-D-FRUCTOPYRANOS-[(3AS,5AR,8AR,8BS)-2,2,7,7-TETRAMETHYLTETRAHYDRO-3AH-BIS[1,3]DIOXOLO[4,5-B:4',5'-D]PYRAN-3A-YL]METHYL SULFAMATE
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid