DI-n-BUTYLAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DI-N-BUTYLAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DI-n-BUTYLAMINE
UN-nummer
2248
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DI-n-BUTYLAMINE
UN-nummer 2248
Benaming en beschrijving 3.1.2 DI-n-BUTYLAMINE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 83

Voetnoten

Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 9:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten